ეკატერინე ჯამბაზიშვილი
+995 322 900 900 ext. 109

[email protected]